RENUNGAN: "pedoman hidup"
👉 Tidak berbuat jahat walaupun dengan orang jahat, jika perbuatan jahat itu dilakukan kepada mereka yang jahat, tetap perbuatan itu jahat; dan kejahatan itu kendati dilakukan pada orang jahat, buahnya akan kembali pada dirinya sendiri sebagai pelaku, inilah yang menjadi alasannya tidak berbuat jahat, walaupun kepada orang jahat.
👉 Terus berbuat baik walaupun kepada orang tidak baik, kendati kebaikan itu dilakukan kepada orang yang tidak baik; perbuatan baik tetap sebagai kebaikan dan akan kembali pada diri sendiri sebagai pelakunya, inilah alasannya musti terus untuk berbuat baik kendati pada orang yang tidak baik.
👉 Hidup perlu punya pedoman, tidak berbuat jahat walaupun dengan orang jahat, senantiasa berbuat baik kendati kepada orang yang tidak baik, inilah sebagai pedoman hidup yang baik untuk menjadi orang baik, dengan bertujuan menyempurnakan kebaikan.
✍️ B.Saddhaviro